1. Ökkes Toy (Başkan)
  2. Memet Coskuner (2. Başkan)
  3. Ülkü Yigitbasi (Kasa)
  4. Suat Sayar (Yazman)
  5. Güzin Bakisoglu (Sekreter)
  6. Ziya Ceylan
  7. Ferid Turgut